onsdag 12. juni 2013

Kulturminner i Rogaland
Våken turgåer påviste fenomenale spor fra jernalderen ...

I våres skriver en av lokalavisene i Rogaland om hva en historieinteressert turgåer har gjort fylkeskommunen oppmerksom på i et lite skogholt et sted i fylket.  Lokalavisa på stedet var med i det han viste to arkeologer fra fylkeskommunen rundt i skogsområdet det er snakk om.  Og det er ikke småtterier han kan peke ut for dem.  Det er gravhauger, flate graver eller rydningsrøyser, langhus på opptil 22 meters lengde og dessuten noe de kaller stakketufter som later til å ha vært brukt til tørking av torv, høy ol.  Tre hustufter her skal være kjent fra før av, men kjentmannen vet om fire, fem tufter til.  Mange  av haugene skal også ha vært kjent fra før av, men arkeologene fikk denne dagen registrert flere de ikke visste om. De varierer i størrelse fra 14-15 meter i diameter og ned til 4-5 meter.  Arkeologene mener av erfaring at det må ha ligget flere større gårder i dette nokså lille området og at hver av dem har hatt sine egne gravfelter. De føler seg ganske sikre på at mesteparten av funnene er fra eldre jernalder og særlig år 400 - 600 e.kr. Området skal ha vært  fritt for trær på den tiden.  Artikkelen viser også at det er nok av kulturminner rundt om kring som venter på å bli oppdaget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar