søndag 9. juni 2013

Det Bohusiska smellet:
Norsk selvmordsbomber i 1566 !


En av Norges flotteste gamle festninger ligger i Sverige, nesten helt nede i Gøteborg.
Så langt sør strakte riket seg da kong Håkon Magnusson begynte å få den bygget i 1308.  Han anla sitt fort på en øy i Gøtaelv og det var vårt bolverk mot svenskene.
Bohuslen ble kalt Elvsyssel og hørte til det gamle småkongedømmet Ranrike som Halvdan Svarte skal ha erobret fra en viss kong Gandalv i følge Snorre. Festningen synes godt fra E6 til Gøteborg og endelig fikk jeg tid til stikke innom her en dag.  Det er nok ikke så mye man ser av kong Håkons gamle middelalderborg for den har selvsagt vært "modernisert" en rekke ganger i tidens løp og dessuten også oppgitt og tillatt brukt som byggemateriale for lokalbefolkningen.  Men noe av det står igjen, bla. den gotiske buen på bildet under om jeg ikke tar feil.  De nye skansene, de ytre murvegger har kommet til siden.  I kong Håkons tid bygde man tårnene firkantet.  Siden fikk man kanoner og derav bruk for de runde tårnene, det ga bedre skyteforhold. Festningen ansås lenge for å være et av Nordens største og sterkeste fort og det viste seg å stemme - tross sine 14 beleiringer blev Bohus aldri inntatt av noen fiendtlig styrke.  Da det falt på svenske hender skyldtes det andre forhold. Men det var nære på i 1566.  Dette var under den Nordiske sjuårskrigen mellom Sverige og Danmark-Norge.  Festningen var bemannet av Nordmenn. Min info her kommer fra stedets brosjyre og fra gode infotavler på stedet.  Der var det forøvrig teaterscene, guider og skuespillere i 1700-tallsdrakter, servering i borggården, deilige steder å slå seg ned for en rast, toaletter og mye gress. 


 

 Denne gangen i 1566, ble festningen angrepet av noen ganske få hundre svensker, men de må ha gjort sine ting riktig, for etter hvert hadde de inntatt Det røde tårn i festningen og situasjonen skal ha vært kritisk for dens norske forsvarere.  Imidlertid, som man enda kan se, byggverket vrimler av små ganger, trapper og nesten hemmelige rom.  En nordmann skal da ha meldt seg frivillig til å anbringe en mengde krutt i rommet helt nederst i Det røde tårn - som svenskene åpenbart ikke visste om.  Så skjedde og han må ha fått med seg mye krutt for alle tårnets etasjer og taket med skal ha blitt blåst til himmels.  Samtidige øyenvitner skal ha sagt at kroppene til svenske soldater flakset som kråker på himmelen i det øyeblikket.  Ingen av dem overlevde.  Ikke selvmordsbomberen heller, men hans enke skal ha fått en gård i nærheten som bot for sitt tap og denne skal enda være i slektens besittelse i følge infotavlen.  Festningen ble ellers svensk etter freden i Roskilde i 1658.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar