søndag 3. februar 2013

Et år med arkeologinyheter !

Og  det var da ikke småtterier heller, et lite resymè ..

Undertengede lever av å bla i  landets aviser, ukeblader og fagblader.  Ikke hver eneste utgave, og ikke hele avisen nødvendigvis, men allikevel svært mange.
Og de fleste titler streifes innom ganske jevnlig.  Det var dette som ga meg lyst til å samle de mange, historiske oppdagelsene man støtt kommer over i en blogg.
Uttrykket at historien må skrives om ser ut til å være gyldig hver eneste dag hele året.


Av blogginlegg her fra dette første året vil jeg særlig nevne at;

  • Også vikingene var facinert av steinalderen.  Steinalderredskaper er funnet i vikingers graver og hustufter
  • Vi har fått sterke indikasjoner på at Osebergdronningen egentlig var en gydje/prestinne.  Trolig da for gudinnen Frøya.  Av mindre kjente funn fra graven hennes kan bla. nevnes katteskinnshansker og marihuanafrø.
  • Man har nylig funnet Norges nordligste hulemalerier.  Jepp, vi har denslags vi også, men ikke fullt så spektakulære som de langt eldre og mer kjente fra SørEuropa. Våre er trolig fra yngre steinalder og opp til bronsealder og de er mest vanlige i Lofoten.
  • Man har funnet det som trolig er Norges eldste, kjente gårdsanlegg.  Det var fra yngre steinalder og lå inne på eiendommen til Jærmuseet.
  • Vi har  fått en tolkning av teksten på Hogganviksteinen fra fagmiljøet. Steinen skal være fra folkevandringstiden og har den nest, lengste teksten på en runestein fra denne perioden i i hele Skandinavia.  Det er gjort andre tolkninger av denne teksten også, en av dem blir muligens gjengitt her senere.
  • Man har funnet landets eldste, havrarte skipslast på Sørlandet.  Det var fra vikingtid og inneholdt særlig møllesteiner.
  • Norges eneste kjente horg, gudehov, fra vikingtiden er blitt avdekket i Trondheim.  Det så ut til å ha vært skjult og overdekket med vilje av brukerne. Stedet skulle bygges ut til boliger og horget ble ikke bevart !
  • Vi har fått en bok som belyser vikingenes opptil 1000 år gamle tingtradisjon og hvordan samlingen av Norge bidro til å sanere denne.  På utgivelsestidspunktet var det dårlig med arkeologiske funn som støttet dette med tingtradisjonens lange historie.
  • Men i Vestfold er det, omtrent samtidig, gjort funn som støtter denne påstanden og dessuten, i nærheten, funn som viser at avansert herding av metall begynte mye tidligere enn antatt.
  • En "ny" vikingkaupang er oppdaget med georadar like ved Gokstadhaugen.
  • To av Nordens største bygg og ansamling av bygninger fra folkevandringstiden er funnet i Stavanger og i Stryn.  Det i Stavanger ser ut til å bli bevart.  Bygningstypen og størrelsen er ellers ikke uvanlig for perioden ref. Åkeberghuset og Hringariki som også er omtalt på bloggen.
  • Tønsberg by er 200 år eldre enn til nå antatt, noe som støtter Snorres påstander om denne som hittil har vært betvilt av historikerne.
  • Det kjente helleristningsfeltet fra steinalder i Vingen i Bremanger er opptil 1000 år eldre enn antatt. 
  • Koppersmelting i Norge begynte 300 år tidligere enn vi visste om.  Trøndelag på 1300-tallet.
  • Vestlandets eldste høyfjellsboplass er oppdaget et sted i Sunnmørspostens nedslagsfelt.
Dessuten er det funnet et høyt antall andre hus fra jernalderen, kokegroper, steinredskaper, noen vikingsverd og en rekke andre ting.  Man skulle kanskje tro at folketallet i Norge har vært høyere enn man har trodd, kanskje velstanden også.  Ikke vet jeg, men man finner mye virker det som.  Gården i Stryn fra folkevandringstid hadde et båthus som kunne ha rommet Osebergskipet !  Og hele tiden får vi nye bevis på et utstrakt samkvem med folkegrupper fra andre steder i verden fra bronesalder og oppover. Rytterfolket sarmatene er f.eks nevnt i flere blogginnlegg her.  I Stavanger gjør arkeologene  ellers funn i syv av ti steder de undersøker. Skulle tro at historikerne har blitt en god del klokere bare på et år ?  Blogginnleggene jeg her omtaler gjelder funn fra det siste året - og noen få fra 2011 i det de har blitt nyheter først da rapportene om funnene har vært ferdigskrevet i løpet av påfølgende vinter. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar