lørdag 16. februar 2013

          Engelsk er et skandinavisk språk ?
                   
                                  Ill. Erik Werenskiold

27.11.12. gjengir Aftenposten en artikkel av redaktør Trine Nickelsen i
forskningsmagasinet Apollon. 

Det språket som nå går under navnet engelsk, er faktisk skandinavisk mener norsk lingvist.
- Har du tenkt over hvor lett det er for oss nordmenn å lære engelsk ? spør professor i lingvistikk, Jan Terje Faarlund på Universitetet i Oslo.
- Riktignok ligner mange av de engelske ordene på våre.  Men det er noe mer. 
Så følger historien om det vestgermanske språket kjent som  angelsaksisk eller gammelengelsk som germanere fra Nord-Tyskland og Jylland bragte med seg dithen på 400-tallet.  Faarlund og en kollega, gjesteprofessor fra Palacky-universitetet i Praha, Joseph Emmonds legger for dagen en rekke gode indisier for sin påstand i form av hvordan skandinaviske ord for de mest dagligdagse ting tok plassen i det engelske språket, men enda viktigere, setningsoppbygningen.  Vikingenes nordgermanske språk var nemlig ganske anderledes enn vestgermansk.  Les hele artikkelen her; http://www.apollon.uio.no/artikler/2012/4-engelsk-er-skandinavisk.html

En faktaboks i artikkelen forteller ellers følgende om  germanske språk:
De er en del av den indoeuropeiske språkfamilien.  Disse språkene ble opprinnelige brukt i Nord, Vest- og Sentral-Europa; i dag over hele verden - av ca. 560 millioner mennesker.  Deles inn i nordgermansk (norsk, svensk, dansk, Islandsk og færøysk) og vestgermansk (tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk) og østgermansk (utdødd). 
Ny forskning viser at engelsk trolig er et nordgermansk språk. 

 Og når det kommer til nettopp dette, les like gjerne blogginnlegget her fra 21.02.12. "Engelsk i vikingtiden, og en blodstenkt anekdote".  Der forteller Kjell Arild Pollestad som bla. står for den nyeste oversettelsen av Snorres kongesagaer om den siste, kjente gangen da en nordmann og en engelskmann snakket til hverandre på det Pollestad altså mener at var deres felles språk.

Forskningen til Faarlund og Emmonds står imidlertid ikke uimotsagt.  På det samme mediet, Apollon, blir de grundig imøtegått av en som mener at de trekker forhastede slutninger og ikke har satt seg godt nok inn i dette.  Det er også en svært god og lærerik artikkel som nok reflekterer det de fleste har ment til nå, men som i seg selv er forbløffende nok for oss som ikke visste så mye om dette fra før av.  Og så antar jeg allikevel at, på sikt, så vil Faarlund og kollegaens oppfatning av vikingenes påvirkning på det engelske språket påvirke ettertidens oppfatning.  På mange punkter var disse forskerne også ganske enige. Tilsvaret er av førsteamanuensis i engelsk språk, også ved universitetet i Oslo, Gjertrud F. Stenbrenden.  Les det her:  http://www.apollon.uio.no/artikler/2013/1_engelsk-skandinavisk-motsvar.html

Selv tror jeg altså på dem begge, og en mellomting av det de sier er også noe ganske nytt tror jeg.  Det neste spennende spørsmålet jeg håper noen med peiling vil berøre er; når kom det germanske språket til Skandinavia ?  Av de til nå, ca. 120 blogginnleggene her i løpet av et års tid er det ganske mange som berører folkevandringer eller kulturimpulser til Norden.  Den  mest navngjetne av dem er selvsagt Odins reise hit, best kjent fra Snorres Ynglingesaga.  Historikere flest tror visst ikke noe særlig på den, men at Snorre har hatt rett i ting historikerne ikke har turt å tro på ser man vel rett som det er.  F.eks. som nevnt her på bloggen, at Tønsberg er 200 år eldre enn historikerne har antatt.  Dette gir Snorre rett der fagkunnnskapen trodde han tullet. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar