fredag 8. februar 2013

Datamaskin fant 16 gravhauger i Vestfold
Det ukjente gravfeltet som til nå har vært fullstendig skjult av tett skog ble funnet av en datamaskin ved Norsk Regnesentral i Oslo.

Datamaskinen analyserte bilder fra laserskanning av terrenget utført fra fly skriver Cato Guhnfeldt i Aftenposten 19.11.12.  Stedet er i Larvik kommune.  Den automatiske data-analysemetoden avslørte i 2011 fangstgroper og jernvinneanlegg i Oppland. 
I fjor ble metoden forsøkt i Vestfold og man trodde først det var snakk om feilregistrering forteller fylkesarkeolog Christer Tonning. Feltet var godt skjult av tjukk granskog.  Men da han oppsøkte området til fots i juni kunne han konstatere at det dreide seg om gravhauger.  De stammer fra eldre jernalder, trolig perioden fra år null til 500 e.kr. Dette var overraskende ettersom Vestfold er nokså gjennomregistret med hensyn til kulturminner forteller han. Den lokale bonden kjente til gravhaugene, men trodde at de var registrerte.  Haugene er overraskende lite plyndret.  Bare på toppen av noen få av dem kan man se spor av at noen har forsøkt seg.  De vil ikke bli gravet ut.  I den aktuelle perioden var branngraver det mest vanlige og de etterlot ikke mange funn forteller Tonning.  15 av haugene ligger innenfor et felt på 40 x 200 meter.  En haug ligger et stykke unna. De måler fra 4 til 10 meter i diameter.  På sikt er målet at alle fylker skal få ta i bruk den nye teknologien skriver Guhnfeldt.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar