torsdag 31. januar 2013

Fant 2000 år gamle tufter der det skal bygges boliger i Rørvik ...

Entreprenøren er like blid her også skriver Namdalsavisa

09.11.12. skriver Tom Lysø at arkeologer har funnet stolpehull og en kokegrop i et område der det er planlagt 120 nye boliger.  Det ligger på Sjøhaugen i Rørvik.
Arkeologene har fått gravet opp tre meter brede og flere hundre meter lange flater til forkantundersøkelser.  Disse avdekket et treskipet hus på mellom 20 og 30 meters lengde fra eldre jernalder. I området er det tidligere kartlagt gravrøyser og dessuten funn av et ravsmykke fra steinalderen.  Kull fra den nå avdekkede kokegropen vil bidra til nøyaktigere datering av de ferske funnene.  Dette var på jordbruksmark og man regner ikke med å finne gjenstander. 

Noe av det artige her er utbyggerens innstilling.  Merk at jeg 06.11. også skrev om et annet husfunn fra denne perioden i Namdalsavisas nedslagsfelt og som da ville forsinke og fordyre utbyggingen.  Den gangen var entreprenør Asbøl i Høknes Eiendom allikevel svært positiv til de hensyn dette avstedkom.

Denne gangen er det Paulsen Maskin som kan imøtese evt. forsinkelser, kostnader og endringer i planene.  Men prosjketleder i selskapet Magnus Øien Paulsen sier;
" Veldig artig !  At det har bodd folk her for et par tusen år siden kan vi jo tolke som at det er en veldig grei plass å være.  Derfor synes jeg det er bra å få kartlagt og bra reklame for videre utvikling. " 

Så som forrige gang er det bare en ting å si; mye positive folk i Namdalsområdet !


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar