fredag 11. januar 2013

Sagat 08.11.12.
Samiske kulturminner i Trollheimen

Endelig søkt etter, fant 111 nye kulturminner siden 2010, kan få juridiske følger.  Utrolig historie om sedvaneretten som hittil har virket mot reindriftsamene i området. 

Denne dagen skriver altså Eva Fjellheim om registrering av samiske kulturminner i Trollheimen.  Det viser seg at en dom fra 1981, i en sak om beiterettigheter, støtter seg til noe så eldgammelt som mangelen på samiske kulturminner, på en måte som falt uheldig ut for reindriftsamene i området.  De manglet utrolig nok den eldgamle sedvaneretten som det i så fall må arkeologi til for bekrefte.  Men seriøse undersøkelser har knapt nok vært gjennomført i følge Fjellheim.  Det har Therese Helleqvist og flere andre arkeologer gjort noe med, i flere prosjekter som har gått siden 2010.  De har vært initiert av stiftelsen Saemien Sitje i Snåsa og reinbeitedistriktet Trollheimen Sitje. 

 De  mener altså å ha funnet 111 kulturminner til nå.  Å finne samiske kulturminner er noe helt annet enn å finne spor av den bondekulturen majoritetsbefolkningen drev med den gangen fremholder Helleqvist.  Og ja, de er vel ikke noe som dukker opp så ofte, i forkant av en veiutbygging el. et shoppingsenter, som minnene etter bondesamfunnet.  Liten tvil om det.  Kjempebra artikkel som jeg desverre ikke fant igjen på netsiden deres.  Selv tenker jeg allikevel at jeg har lagt merke til at samiske kulturminner er gjort langt sørpå i Norge ved tømmming av høyfjells vannmagasiner de siste årene.  La også merke til et sted, at det er vanlig nå, å oppfatte noe det finnes en del av her sørpå, i landet, bla. Hedmark, kalt jegergraver - for samiske.  De skal være fra jernalder, sagatid sikkert.  Leser man Snorres kongesagaer så er vel Harald Hårfagres kontakt med de Snorre kaller finner, på Ringerike, det mest forbløffende sørlige vi har hørt om i historisk tid.  Han giftet seg med, og ble demonisk besatt av finnejenta Snøfrid fra Ringerike..   Det endte ikke så bra i følge Snorre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar