torsdag 24. januar 2013

Bull-museet i Rendalen skulle ha ny innkjørsel
Fant kokegroper og stolpehull !

Bull-museet er Rendalens lokalhistoriske museum skriver Pernille Skaare Lier i Østlendingen 06.11.12.  En brøkdel av det jordet som skulle bli ny innkjørsel til museet og nye parkeringsplasser er gravd opp og avslørte ti kokegroper og en del stolpehull fra bygninger som de ikke har hatt mulighet til kartlegge enda. 
- Det er nesten ikke gjort noen slike funn i  hele Østerdalen, sier Fylkesarkeolog Ove Holseng.  De har også funnet to lag med dyrket mark og antar at funnene er fra omkring år 500 e.kr. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar