mandag 14. januar 2013

OS og FUSAPOSTEN 07.11.12.
Funn fra eldre jernalder i forkant av utbygging ..

Det skal byges seniorboliger på et sted som heter Hauge-Marka skriver Vilde Birkeland  Skogen.  Her har man tidligere gjort funn fra bronsealder og romertid. 
Fire arkeologer fra Universitetesmuseet i Bergen var på plass i begynnelsen av oktober og fikk to uker på seg.  De fant et kokegropfelt fra bronse - eller eldre jernalder.  Ellers i planområdet fant de en mulig bautastein, noen mulige gravhauger eller rydningsrøyser, og stolpehull etter hus.  De mener at magfoldet og variasjonen i kulturminner på stedet tyder på at det har ligget en storgard der i store deler av jernalderen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar