mandag 16. juli 2012

Østlandets Blad 31.05.12.

Metallsøkere hjelper til å avsløre pussig arkeologisvindel i Follo.

Forhistorien er denne.  På et tidspunkt har man gjort noen forutgravninger før et byggeprosjekt på et sted i nærheten av Son.  Den gangen ble det store, lovende jordmasser til overs som man ikke rakk å undersøke så nøye.  Man ble da enige om å kjøre jordhaugen til Follo Museum i Drøbak så skoleklasser og liknende kunne få forsøke seg.  Det har da også blitt gjort med stort hell, jeg har selv lest om glassperler fra vikingtiden som skole-elever har funnet.  De har anlagt fine vaskerenner til formålet. 

Nå skal det altså ha blitt funnet 17 romerske mynter i jordhaugen nylig skriver Mette Kvitle i Østlandets Blad.  Men folk fra metallsøkermiljøet har tipset arkeolog Kjartan Fønstelien om at myntene sannsynligvis har havnet i jordmassene ganske nylig.  En av dem gikk nemlig over området haugen kommer fra en gang og fant ingen romerske mynter. 

Ole Christian Fjeld fra Norges Metallsøkerforening forteller også at myntene er alt for godt bevart til å ha kunnet ligge særlig lenge i slik jord.  Dette er noe metallsøkerne har greie på.  Noen av dem reiste til myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum for å se på myntene og de mener også å kunne påvise at myntene har såpass forskjellig patina at de ikke ser ut til å ha ligget i det samme jordlaget særlig lenge.  Han forteller også at mynter fra 1800-tallet ofte er  uleslige.  De romerske myntene i haugen på Follo Museum ser derfor ut til å være plantet. Tidligere artikkel har fortalt om hvor billige senromerske mynter kan være og dem er det mange av i omløp. 

Folka i metallsøkerforeningen fortsetter å gjøre nytte for seg.  Det er nok riktig som de sier at forurensing og moderne gjødsling bryter ned ting enda raskere enn før, så  det meste de finner er i siste liten. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar