mandag 2. juli 2012

Sandefjords Blad 14.05.12:
40 metallsøkere sluppet løs på jorde like ved Gokstadhaugen ....
Fant øks, spinnehjul, arabiske mynter og andre spennende gjenstander.

Rødsrud fra Kulturhistorisk Museum med øksa.  Foto: Olaf Akselsen, Sandefjords Blad 


Dette er rett ved det området som det i våres ble meldt at man med georadar har funnet spor av noe som kan likne en "ny" kaupang i tillegg til den mer kjente Kaupang nærmere Larvik. 
Det  skal være ca. en kilometer fra daværende strandlinje til Gokstadhaugen. Den omfattende detektordugnaden som Irene Ølstørn i Sandefjords Blad her skriver om ser ut til å ha foregått i mellom disse to stedene. 40 personer fra Norges Metallsøkerforening stilte opp i sammen med Fylkeskommunen og Kulturhistorisk Museum på dette som kan virke som en sondering før utgravninger ved kaupangstuftene rett ved.  Med georadar fant man også gravhauger i området det nå har vært lett i.  - Gjevt å være med på å avdekke viktige skatter, sier Per Kristian Bjor, formannen i Norges Metallsøkerforening. 

Les hele artikkelen her: http://www.sb.no/nyheter/vi-kan-med-sikkerhet-sla-fast-at-dette-er-en-ny-kaupang-1.7234183

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar