søndag 15. juli 2012


Bø i Telemark
Flere spennende funn i område for boligbygging ...

Fra flere perioder og med et aldri så lite mysterium på kjøpet.

Kulturminnevernavdelinga ved Telemark fylkeskommune har gjort sjakting og synfaring av området skriver Øystein Akselberg i Bø Blad 24.05.12.   Han er med arkeolog Maria Westrum Solem på hennar nest siste dag med feltarbeid på stedet.  De har funnet kokegroper og gravrøyser noe som er vanlig på slike stader forteller hun.  I tillegg har de funnet mystiske brannrester i et lag med lys jord.  I en sirkel på tre diameter er det spor etter brann i grunnen.  Inne i denne sirkelen er det en firkantet struktur.  
- Her er det gravd ned noko og det er nærliggende å tru det er ei grav, seier arkeologen.  Men legg til at dette ikkje er ei typisk grav slik ein kjenner frå før.  
De vil ta kullprøver for å tidfeste det.  Over og rundt stedet er det funnet ardspor noe som også er uvanlig i følge arkeologen. 

                                          Foto:  Per Johan Nordvik.  Bø Blad.

De har funnet fem kokegroper ved en bekk i nærheten.  Det er ganske vanlig å finne kokegroper i nærheten av boplasser og gravhauger skriver Akselberg.  De er vanligst i romertid og folkevandringstid skriver han og redegjør for at dette dekker perioden år. 0 - 600 e.kr.   - Me har også funne to sikre gravrøyser atmed lysløypa, seier arkeologen.   Fasong og beliggenhet tyder på bronsealder får vi vite.      
- Arkeologen viser til at publikum kan gå inn på internett og sjå kva kulturminne som er registrert rundt om kring i landet på "kulturminnesok.no", skriver Akselberg.  Når arkeologene har gjort sine registreringer blir det opp til andre ved kulturminnevernavdelingen å vurdere eventuelle videre undersøkelser.  Vi får håpe de spanderer på seg å finne ut mer om mysteriet på bildet over. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar