fredag 20. juli 2012

Fron i Gudbrandsdalen
Frøningenes historie må trolig skrives om i følge Gudbrandsdølen Dagningen 02.06.12.
Arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo finkjemmer i disse dager området for den nye E6-traseen gjennom kommunen.  De har funnet hustufter, ildsteder og dyrkingslag på flere steder.  Det er også funnet hauger hvorav flere antas å være gravrøyser og vil bli gravet ut.  Men disse er trolig fra en  tid da de døde ble brent og f.eks. metallgjenstander smeltet. 
Hustufter funnet i år og i fjor er på opptil 160 m2.  Det de holder på med når Einar Almehagen i GD ankommer er et langhus på sju ganger femten meter.  Husene antaes å være fra eldre jernalder men dateringene er ikke ferdige før til høsten.  Prosjektleder for utgravningene, Ingar Gundersen forteller at det er gjort få utgravninger i Gudbrandsdalen tidligere så hvert eneste spadetak gir ny viten.  Det mest overraskende hittill er at  husene på flere av stedene ligger bare få meter over vannstanden i Laugen. 

- Enten har "ur-sørfrøningen" ikke skjønt sitt eget beste, eller så har valget vært helt bevisst, sier Gundersen.  Jordsmonnet ved elva er fruktbart, men jordlagene viser spor etter flere flommer og store ras.  Elva har tatt nye løp og ført med seg tonnevis med masse.  - Men over disse lagene dukker det opp gammel dyrkingsjord igjen, forteller han.  Til nå har man trodd at tidligere bosetninger var lengre oppe i dalsida.  Man regner med at de første bosetningene i dalbunnen fant sted i yngre steinalder for ca. 4-5000 år siden.  De ni arkeologene bor på Hundorp Gård like ved Olavshaugen som ingen vet innholdet i, men det er en annen historie skriver Almehagen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar