tirsdag 10. juli 2012

Fanaposten 18.05.12.
Graver frem steinalderen på Søreide
Ved Esso-stasjonen på Søreide er Bergen Museum i ferd med å grave frem spor fra bosetninger som kan være over 4000 år gamle skriver Lene Bjånesøy Engh.  Det er funnet spor etter hus og kokegroper.  Funnene er foreløpig datert til omkring år 350-400 etter Kristus. Men et lag funnet av fylkeskommunen ble datert 1300 f.kr. og vi antar at lere av lagene i den ødelagte profilen mulig går helt tilbake til yngre steinalder ca. 2300 f.kr. forteller feltleder Yngve Flognfeldt.  Dyrkingslagene som er avdekket viser at det er drevet jordbruk på stedet.  Flognfeldt og kollegene har gravet ut en stor og detaljert dyrkingsprofil som imidlertid ble skyllet bort av regnet den foregående helgen.  De skal prøve å reparere den igjen skriver Bjånesøy Engh i Fanaposten. Feltet skal brukes til boliger.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar