søndag 23. februar 2014

Fant vikingsverd i Gransherad ..

Et annet vikingsverd. Kulturhist. museum. Oslo
Det var Kongsbergmannen Bjørnar Halvorsen som var ute med metallsøkeren sin i august i fjor skriver Unni Buverud i  Telen 17.01.  Han fant noe som liknet på et sverd og leverte det hos fylkesarkeologen i Telemark.  Fylkesarkeolog Geir Sørum bekrefter at sverdet er fra siste del av vikingtiden, rundt år 1000.  Det er ikke gjort  mange funn fra vikingtiden i Notodden forteller han,  men grunnen er at mange av de interessante områdene er nedbygd og at det ikke er gjort mange undersøkelser. Det er imidlertid ikke tvil om at det har bodd folk der på den tiden og i området hvor Halvorsen fant sverdet ble det funnet et sverd og en pilspiss også i  1959.  Antakelig har det vært et gravfelt der, skriver Buverud.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar