torsdag 31. oktober 2013

Varden 07.09.
Mange steinalderfunn i Bamble !
Denne pilspissen skiller seg ut blant mange tusen funn fra steinalderen i traseen for ny E18 i Bamble skriver Pål Egil Tornholm. 

Etter en måneds utgravninger er arkeologene ganske overveldet over antall funn.  - Vi har sikkert gjort 10.000 funn til nå.  Det er mye på et lite område.  Overalt hvor vi stikker spaden i jorda dukker det opp noe, sier Anja Mansrud, en av utgravningslederne fra Kulturhistorisk museum i Oslo.  

En boplass fra om lag 5000 år før Kristus har avgitt en rekke funn.  Mansrud viser frem en knakkestein brukt til å forme/knakke frem redskaper som økser og pilspisser av div. steinsorter.  Og like ved ligger en stein som kan se egnet ut til å sitte på å gjøre denne jobben.  Den lå nesten i strandlinjen da.  Det ligger fullt av steinavslag rundt stedet.  Så langt er det imidlertid ikke funnet mange ferdige økser på stedet.  - Vi hadde trodd vi skulle finne flere.  Akkurat her har vi så langt bare to usikre såkalte Nøstvedtøkser, medgir hun.  På nabofeltet litt høyere opp i terrenget kom derimot en fin øks til syne allerede i det gravemaskinen flerret av vegetasjonen.   

Den hittil flotteste pilspissen av flint kom for dagen et tredje gravested.  Den er fra yngre steinalder, datert til ca. 3000 f.kr.  Bevaringsforholdene er ikke spesielt gode her, så eksempelvis brente bein etter steinalderfolkenes måltider har arkeologene ikke funnet.  Når det nevnes 10.000 funn i artikkelen virker det som om hvert steinavslag fra redskapsproduksjonen teller som ett.

Et stykke sørover er arkeologene på sporet av en mulig jernaldergård. Et jorde på over tre mål er blottlagt.  Sørenden er pepret med flagg for markering av mulig struktur og kokegroper, men stolperekke til selve huset har de ikke funnet enda. Til gjengjeld har de funnet en veldig rusten kniv, noe som ligner en meisel og en hank som kan ha vært til et skrin.  Foruten de flotte hulveiene som leder like ned til ruinene av Olavskirken sør for Bamble kirke, skriver Tornholm.  Utgravningene fortsetter neste sommer.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar