mandag 14. oktober 2013

Strilen 22.08.
Steinalderfunn der kraftlinja skal gå ..

Arkeolog Øystein Skår fra Fylkeskommunen og kollegaer undersøkte kraftlinjetraseen Mongstad-Kollsnes i fjor høst.  De fant tre uregistrerte steinalderlokaliteter fra eldre steinalder på Radøy og en i Lindås.  Undersøkingene ble gjort med prøvestikk.  De har funnet flintavslag og mikroflekker i bergkrystall, kvartsitt og i flint.  Mikroflekkene er typologisk knyttet til perioden for senmesolitikum så her kan vi være ganske sikre på dateringa skriver Silje Sæterdal Bøyum. Stedene ligger i skråninger 10-14 meter over havet og var derfor strand i denne perioden.  Funnmengden tyder på at en her har hatt lengre eller større aktivitet knyttet til sjøen, heter det i rapporten.  De fant også et kull-lag fra merovingertiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar