søndag 13. oktober 2013

Kopperstøping i Årdal for 4000 år siden !

Ved en heller 800 meter over havet er det gjort flere sensasjonelle funn fra yngre steinalder og oppover.
            Arkeologene i arbeide ved helleren.  Foto: Jan Egil Fimereite

- Dette er heilt spesielt i skandinavisk samanhang.  Også andre funn her er helt unike, sier professor og arkeolog Christopher Prescott som har ledet utgravningene og som også ledet utgravninger på stedet i 1984.  Den gangen ble det også gjort en del unike funn, sånn som de eldste metallfunnene i Norge skriver Jan Egil Fimreite i Sogn Avis den 21. august.  - Men det syner seg at me berre har pirka i overflata.  Her er metervis med kulturlag, sier professoren.  - Ein del av avsetjingane har skjedd over kort tid og syner at her har vore mange folk og stor aktivitet.

De har funnet bein fra sel, pelsdyr, rein bevertenner, berggylte, sild, laksefisk og blåskjell og muslinger. De har funnet perler fra skjell, ei massiv øks i bronse og naglehode fra dolk eller spyd skriver Fimreite (på nynorsk) og jeg legger til for egen regning, disse folka har virkelig tatt seg bryet med å slepe med seg favorittmaten til fjells !

Professor Prescott undrer om noen av brukerne kan høre til klokkebegerkulturen, en metallbrukende steinalderkultur fra 2400 til 1800 år før Kristus.  Denne kulturen er ikke tidligere knyttet til Norge, men Prescott mener folk har flytta på seg mye mer i Europa enn man tidligere har trodd. - Desse funna minner veldig mykje om funn som er gjort i Spania, Portugal, Irland og Storbritannia, det kan sjå ut til at Noreg og Indre Sogn er ein del av dette miljøet.  I form og stil kan me sammanlikna funna med funn frå desse landa, i tillegg til Tyskland og Tsjekkia.  Blant annet har me gjort funn her som med finn at i krigergrava Amesbury Archer i England.

Det skal legges til, for denne bloggerens regning, at verken professoren eller journalist Fimreite påstår bestemt at det har vært kopperstøping på stedet, men viser til at funnene tyder på det.  Det har tydeligvis vært gjort flere funn enn Fimreite rekker å nevne på dette mystiske - og for arkeologene rasfarlige stedet.  Der mange har møttes og spist bla. sjømat i 800 meters høyde. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar