onsdag 24. oktober 2012

Varden 22.08.
9000 år gamle fiskebein og beinredskaper funnet under utgravninger ..

Like ved et sandtak i Eidanger har arkeolger funnet brente fiskebein av torskefamilien forteller prosjektleder Per Persson ved Kulturhistorisk museum i Oslo.  Sandgrunnen på stedet og kalkfjellet er ideelt for bevaring av beinsubstansen - og ikke minst ,det at beina har vært brent.  De er omlag 9000 år gamle forteller Persson til Pål Egil Tornholm i Varden.  Rester av en boplass ble oppdaget på stedet for to år siden.  Det meste av hva som kan ha vært en kystboplass er for lengst borte (tatt av sandtaket får vi tro). Men på bare en tidligere utgravning som vi kjenner til, har man funnet så gamle beinrester.  Det var i et grustak i Østfold. Blant de sjeldne funnene i Eidanger har vi også fem deler av beinredskaper.  Et par av dem er to centimeter lange og taggete deler av en lyster tror Persson. Et slikt fiskeredskap er grundig beskrevet fra steinalderen i Danmark, men i Norge er det gjort veldig få funn.  Men dette gaffelformede fiskeredskapet har trolig vært ideelt her hvor det nok har vært mye sandbunn å fiske på. Det er også funnet steinredskaper på det 250 m2 lille utgravningsområdet.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar