torsdag 11. oktober 2012

Manndalen i Nord-Troms 
Fant enda en steinalderøks ca. 75 år etter  ..

Astrid Solhaug skulle grave dreneringsrør i hagen sin da hun kom over en stein som liknet en øks rett under grastorva skriver avisa Framtid i Nord 14.aug.  Hun kontaktet lokalhistorikeren og naboen Harry Solhaug som kan fortelle at det nok opplagt er et redskap fra 5-3000 f.kr. og at det ble funnet en steinøks litt lenger opp i lia like før krigen.  Den ligger nå på Nord-Troms Museum.  Øksa Astrid Solhaug fant er 15 cm. lang og veier i underkant av 300 gram.  Den ene siden er glattpolert og øksa er fortsatt skarp. I følge sametingets kulturminnevernavdeling er funnet mest sannsynlig fra yngre steinalder fra 4000 - 2000 f.kr. Arkeologene tror det er en tykknakket øks i grønnstein og karakteriserer funnet som svært interessant.  Astrid Solhaug har sendt bilder til Tromsø Museum.  Desverre fant jeg ikke noen bilder av dette på avisas nettsider. Merk ellers at det på 20-tallet skal ha blitt funnet en menneskefigur, i stein får vi anta, i dette området. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar