torsdag 25. oktober 2012

Trønder-Avisa 27.08.
Koppersmelting i Norge 300 år tidligere enn man visste ...

Det som kan ha vært starten på koppersmelting i Norge er funnet ved elva Kopperåa i Meråker.  Alle trodde starten der hadde vært i 1750 og i Norge, på 1600-tallet sier museumsleder Per Steinar Brevik i Stjørdal.
Noen få kilometer nord for det nedlagte smelteverket i Kopperåa fant trioen Tormod Røe, Ole Bjørnås og Bjørn Roar Krogstad de første sporene.  Siden har de funnet stadig mer slagg, kull og og treverk.  Noe er datert til omkring år 1300 skriver Roar A. Fordal i Trønder-Avisa. Elvenavnet Kopperåa og funn av steinklubber som ble brukt under gruvedrift satte Lars Steinvik ved Vitenskapsmuseet i Trondheim på sporet.  Tilsvarende klubber er funnet på Røros og flere steder i Europa.
- Dette er et unikt funn og de store mengdene må bety at det var betydelig utvinning av kopper i dette  anlegget sier Lars Steinvik.  Han har tre teorier om hvem som kan ha vunnet ut kopperet.  Det kan ha vært meråkerbygger, eller munkene ved Munkeby Kloster i Levanger, eller det kan ha vært i regi av erkebiskopen i Nidaros sier han og gir gode grunner, særlig for at kirkens menn kan ha stått for det. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar