lørdag 20. oktober 2012

Smaalenenes Avis 20.08.

Bronsealderbosetning
avdekket i Hobøl

Allerede i bronsealderen bodde det folk i E 18-traseen skriver Trond-Eivind Nilsen denne dagen og viser til utgravninger i forkant av veiutbygging ser det ut til.  Arkeologene har funnet spor av et hus fra bronsealderen på ca. syv ganger femten meter.  Det er også funnet keramikkskår på stedet, samt noe brent leire som kan tyde på at huset har brent ned. 
Like ved ligger det noen gravrøyser som blir undersøkt i samme operasjon virker det som. 
De finner brente bein og anser at de har med en kremasjonsgrav å gjøre.  Det har blitt bygget hauger over kremasjonsgravene.  Røysa kan være fra bronsealderen medgir Michael Derrick som leder utgravningene.  Men av artikkelen går det frem at det også er blitt funnet spor av et jernalderhus under utgravningene.  Dette sier artikkelen ikke noe mer om, men den rike bronsealderkulturen i Østfold og Bohuslen har også avstedkommet bosetninger innover i landet ser vi.  Midt i den ene gravrøysa ligger en stein som har vært brukt til å male korn til mel i  bronsealderen sies det. 

Så, 15.10. skriver Smaalenenes Avis igjen om disse registreringene i det som er forundersøkelser i en ny trase for E18 mellom  Ørje sentrum og riksgrensen.  Nå har de funnet spor av en gård i form av stolpehull så brede som 80 cm.  De tror funnet er fra rundt år null.  de har også funnet kokegroper og en fangstgrop.  Boplassen og fangstgropa skal undersøkes nærmere til våren skriver Trond-Eivind Nilsen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar