tirsdag 16. oktober 2012

Lokalavisa Nordsalten 17.08.
Fant spor av jordbruk fra ca. 300 f.kr.

Brødrene Terje og Arnt Håkon Løding har drevet et av kommunens største melkebruk på Hamarøy siden 1973.  I området er det flere kulturminner som f.eks. et urgammelt båtdrag, offerplasser, gravhauger fra vikingtid og dessuten steinformasjoner man ikke helt har klart å finne ut hva er skriver Børge Strandskog. Brødrene har vært historisk interesserte så lenge de kan huske.  - Men det har jo også vært tider da vi har vært en smule bekymret for å finne noe i jorda. Brødrene synes allikevel at dagens arkeologer er enklere å ha  med å gjøre enn mange før i tiden. Kolleger av brødrene, f.eks. i Steigen har vært fryktelig "plaget" av arkeologer som bruker lang tid på å grave med skje.

Nå har brødrene nettopp hatt besøk av arkeologen Johan E. Arntzen fra Tromsø Museum.  Like ved nevnte gravhauger har han gravet en sjakt ute på enga. Han fant et meget godt bevart dyrkingslag som sansynligvis strekker seg over et  stort område.  Sett i sammenheng med en viss type keramikk som er funnet i området, og sammenliknet med tilsvarende funn i landsdelen er det overveiende sannsynlig at dyrkingslaget må dateres til perioden 400-200 f.kr.  Gårdsbosetting fra denne perioden er knapt nok dokumentert gjennom arkeologiske undersøkelser i Nord-Norge, så dette oppfatter jeg som meget interessant sier Arntzen.  Han håper å få til en liten forskningsutgravning i 2013 og kanskje avdekke selve gårdsbebyggelsen. Arnt Håkon har sagt  at han gjerne stiller med traktor.  - Utrolig positive og interesserte folk, sier Arntzen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar