onsdag 21. mars 2012

Torget i Tønsberg

Skjeletter fra middelalderen 20 cm. under asfalten !

Var gravlagt under den tidligere Mariakirken

15.03.12. skriver hans Christian Moen i Tønsbergs Blad om funn gjort på torget i byen før det legges nytt gatedekke over det.  Det har ligget en Mariakirke på stedet helt siden middelalderen og frem til 1864 da den ble revet.  I forbindelse med oppgradering av torget har man altså benyttet anledningen til å grave nærmere i det som var igjen av kirkeruinene.  Man fikk ny viten om selve kirken og man fant bla. fem mynter og to godt bevarte skjeletter som hadde befunnet seg så lite som 20 cm. under det gamle asfaltdekket.                                      Foto: Hans Christian Moen, Tønsbergs Blad

De to skjelettene var utrolig godt bevart og har sannsynligvis blitt tørrmumifisert i enkle trekister etter at de, som vanlig var, ble begravet under kirkegulvet.  Treverket var det ingenting igjen av, men ved hodet til et av skjelettene fant man et myntfragment.  - Det er en såkalt dødemynt, forteller Hanne Ekstrøm Jordahl fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).  Det er få eksempler på slike funnet i Norge, men de døde fikk dem altså med seg på reisen - gjerne for å kunne bruke til en slags avlat.  NIKU har sendt prøver av skjelettene til analyse i London og skulle presentere resultatene i Slottsfjellmuseet den samme dagen. 

20.03.12.bringer så Hans Christian Moen referat fra presentasjonen.  Det ene skjelettet var en mann som døde i en alder av 30-40 år, trolig av sykdommen lungetuberkolose. Prøvene viser at  han levde mellom 1410 og 1450.  Det andre skjelettet var en ung kvinne som døde da hun var 20-30 år gammel og levde mellom 1270 og 1300, høymiddelalderen i  Tønsberg.  Det var mannen som hadde fått med seg mynt på reisen.  Den var fra 1300, eller tidlig på 1400-tallet.  De øvrige myntene ble  ikke funnet ved noen graver, men var fra Magnus Lagabøtes tid (1238-1280) og er trolig også kommet dit som et slags offer.  Utgravningene ble gjort i 2010. Det ble som vanlig ikke tid og ressurser til å undersøke hele det området som kunne ha vært aktuelt, det bygges for mye i Norge om dagen.  Tiltak blir imidlertid gjort for å gjøre det mulig å gå videre med det en gang i fremtiden før torget nå får et nytt dekke.  Vandrer man på torget i Tønsberg kan man altså tenkes å ha de jordiske  levninger av middelalderens Tønsbergensere like under skosåla. 


NB.  Apropos graving i Tønsbergs gater.  For et år eller to siden bragte Tønsbergs Blad forbløffende bilder av en gate med et utgammelt planke/tømmerdekke under overskriften; "Her er stretet !".  Det var trolig graving i forbindelse med vann og avløps-systemer som bragte det gamle gatedekket for dagen.  Jeg husker ikke, men dette kan ha vært eldre enn de her nevnte gravene. Konger og stormenn fra sagaene kan ha trampet på disse svillene.  Jeg vet ikke hvor mange eksempler vi har av denslags funn i Norge, men flott var det.  Jeg klarte ikke å finne igjen artikkelen på avisas nettsider (TB.no).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar