søndag 18. mars 2012

SVERDET FRA MJØSA

Ikke analysert etter to og et halvt år ..

10.02.12. skriver Elin Skramstad i Hamar Arbeiderblad om et sverd som dykker Per Otto Knudsen fra Mjøsen Dykkerklubb fant på 20 meters dyp en augustdag i 2009.  Noen dager senere fant hans kolleger i dykkerklubben del to av sverdet i mudderet der ute. 

Bilde
           Foto: Morten Reitan, Norsk Maritimt Museum


Eksperter fra Norsk Maritim Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) ankom og pakket sverdet i bobleplast og skumgummi og fraktet det til Oslo for videre konservering og analyser. De var ikke i mye tvil om at det 1,3 meter lange tohånds-sverdet var fra slutten av middelalderen, trolig 1400 eller 1500-tallet.  Men etter to  og et halvt år er analysene enda ikke ferdige skriver Skramstad, som har sporet opp sverdet på metall-tørr-rommet hos Kulturhistorisk Museum.  Dit har det kommmet etter en prosess med stabiliisering av nedbrytingsprosesser ved frysetørring.  Men det er ikke gjort ytterligere konservering sier Professor Brit Solli.  Derfor er det heller ikke katalogisert eller endelig analysert.   

- Vi har store restanser og må prioritere beinhardt, sier hun. 
- Jeg hadde ikke trodd det skulle ta så lang tid, sier dykker Knudsen som fant den første av sverd-delene.  Men han er glad det blir tatt godt vare på og håper det kan komme tilbake til mjøstraktene når de er ferdige med  det, nærmere bestemt Hedmarksmuseet

Marinearkeolog Morten Reitan som var med å hente sverdet på Hamar i 2009 er ikke overrasket over at det har tatt så lang tid.  -  Tiden blir ofte ekstra lang når det ikke finnes en finansieringsplan for analysen av funnet.  - Slike tilfeldige funn må gjerne inn på andre budsjetter sier han.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar