mandag 19. mars 2012

Hjerkinn skytefelt

Fant 6500 år gammel boplass og det som trolig er et samisk gravminne

Det nå nedlagte skytefeltet på Hjerkinn undersøkes for arkeologiske spor i forbindelse med tilbakeføringen av feltet til sivile formål.  C14-datering av en boplass er nå klar, skriver Tommy Fossum i Adresseavisen 16.02.12.  Boplassen er fra 4500 f.kr. og dermed fra eldre steinalder - en av de eldste kjente boplassene i Oppland.  Steinformasjoner avslørte stedet hvor det også ble funnet flint. 

Arkeologene har holdt på flere sesonger i det tidligere skytefeltet og tror de har avdekket et samisk gravminne, et hellekammer, ved en elv i  skytefeltet.  - Vi antar at det er samisk ettersom det har vært samisk aktivitet i området, men dette krever flere undersøkelser, sier arkeolog Nina Hildre til Adresseavisen.

Bare i 2011 ble et funnet 66 automatisk fredede kulturminner i området skriver Fossum. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar