torsdag 15. mars 2012

Kulisteinen fra Smøla

Norges dåpsattest - nå med i Norges dokumentarv 

"Tolv vintrar hadde kristendomen vori i Noreg .."

10.01.12. skriver Roald Sevaldsen i Tidens Krav at Kulisteinen er innlemmet i Norges dokumentarv.  Det er en norsk avlegger av Unescos "Memory of the World" - unike dokumenter fra hele verden. Det norske registeret ble offisielt lansert 08.02.12. skriver Wenche Farstad i Nordvestnytt 16.02.12.  Av 71 innsendte bidrag ble 60 innlemmet - herunder Kulisteinen fra Smøla. 

...

                                                Foto: Tidens Krav, Kristiansund

Denne runesteinen hadde  sist vært en støttestein til en låvebru på Kuli i øykommunen Smøla forteller Farstad.  Men i 1913 ble den hentet derfra og bragt til NTNU/Vitenskapsmuseet i Trondheim.  - Jeg synes det er flott at Kulisteinen får den plassen den fortjener i Norgeshistoria, sier Tore Kuløy (til høyre på bildet) til Tidens Krav.  Det var på det som i dag er hans gårdstun at steinen en gang ble oppdaget.  Han har lenge ivret for steinens betydning i norgeshistorien og også vært på utkikk etter en manglende del av den - de fleste er enige om at steinen opprinnelig var en del høyere. 

Men det unike med steinen er allikevel inntakt.  I følge Sevaldsen i Tidens Krav sier nemlig en runetekst på siden av steinen omtrent følgende; "Tore og Hallvard reiste denne steinen etter Ulvljot  Tolv vintrar hadde kristendomen vori i Noreg ".  Dette dateres til tidlig på 1000-tallet og er skrevet i to loddrette linjer på den ene siden av steinen.  Skriften er av det yngre runealfabetet.  Et kors pryder steinens fremside.  Dette er det første funnet vi har der ordet Norge er skrevet !  Enda steinen ble bragt til Trondheim i 1913 var det først i 1956 at man oppdaget runene på siden av steinen. 

Arkeologene tror det mangler ca. 40 cm. av toppen av steinen, men Tore Kuløy tror også at steinen har vært dobbelt så bred og at teksten har gått helt rundt sier han til Farstad i Nordvestnytt.  Han ser for seg at de en gang har delt den i to og hugget den til for å passe til sitt nye formål den gangen de fant nye bruksområder til den.  I sin barndom hørte han også folk snakke om en viss Kong Kul, men kjenner ikke lenger til noen som kan fortelle mer om det. 

En annen som også gleder seg over at Kulisteinen er tatt til heder og verdighet er ordfører Roger Osen (AP, til venstre på bildet) forteller Sevaldsen i TK.  I sammen med Tore Kuløy slår de et slag for å bringe Kulisteinen tilbake til der den en gang hørte hjemme - på Smøla.
Dette avstedkommer en meningsbrytning der museumsdirektør Axel Christophersen i Tidens Krav 15.02.12. argumenterer for hvorfor steinen må bli hvor den er.  De er satt til å ta vare på den på nasjonens vegne skriver han.  Den er omgitt av et betydelig sikkerhetsregime med tanke på dens fysiske sikkerhet - ikke minst klimatisk, noe som krever ressurser og kompetanse.  Og så vil det jo være atskillig flere som får se den der den står nå da, skriver Christophersen.

Så, i Tidens Krav 16.02.12. sier ordfører på Smøla, Roger Osen til Jan Øivind Jensen at han har stor forståelse for Christophersens argumenter og at det nok kan bli vel ressurskrevende for øykommunen å ta ansvaret for dette viktige monumentet.  Han legger skvært til at vi neppe ville hatt de store, flotte museene rundt i verden om enhver liten plass skulle beholdt sine egne historiske funn.

NB.  Uansett er det altså fra Smøla i NordMøre at vi har det første kjente, skrevne eksempel på navnet Norge.  De har laget seg en fin kopi av steinen ser det ut til på bildet.  Måtte Tore Kuløy nå endelig finne resten av norges dåpsattest !  Dag H.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar