søndag 11. mars 2012

Metallsøkerne har kåret årets funn 2011

Vår best bevarte penning fra Magnus Lagabøte sin tid !

                                           Foto: Trygve Måleng, Eidsvoll Ullensaker Blad

Funnet ble gjort av Tore Hildonen 1. september et sted i Eidsvollsområdet. 
Han får kr. 25.000,- i finnerlønn.  - Det er den høyeste finnerlønn som er gitt for en enkelt mynt i Norge, sier førsteamanuensis ved Kulturhistorisk Museum, Svein H. Gullbekk.
Mynten er det peneste og best bevarte eksemplaret av disse som er funnet i Norge noensinne.    - Det finnes kun tilsvarende eksemplarer i et skattefunn som ble gjort i Bohuslän.  De befinner seg nå på museum i Stockholm.

Det er Bjørn Inge Jartun Rødfoss som skriver dette i Eidsvoll Ullensaker Blad 26.01.12.
Og mynten er verdt mye mer enn finnerlønnen går det frem av artikkelen. 
- Magnus Lagabøte var konge i Norge fra 1263 til 1280, men ha gjennomførte en myntreform først mot slutten av sin regjeringstid, sier Gullbekk.  - Det er fordi den ble funnet i sandgrunn og ikke f.eks på et jorde at mynten har holdt seg så bra, sier Hildonen.

NB. Bildet over var skarpt i avisutgaven og på avisens nettsider.  Uskarpheten må ha oppstått ved kopiering over til denne bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar