onsdag 3. juli 2013

Båtgraver i Vesterålen

...

Smykker, perler og båtgraver i Vesterålen

06.06. skriver Tor Johannes Jensen i Bladet Vesterålen om oppsiktsvekkende funn i Hadsel.  Minst fem båtgraver fra før vikingtid, mengder av glassperler i alle farger og flere smykker er blant funnene.  Det var Tor-Ketil Krokmyrdal som studerer i Tromsø som gjorde de første funnene med sin metallsøker i fjor sommer. Han fant et flott hengesmykke, deler av en spenne og noen glassperler og meldte funnet omgående inn til Tromsø Museum. 

Bildet til høyre her er en kopi av hengesmykket som han har fått laget seg og bildet er innsendt til avisa så det er nok tatt av finneren selv, Krokmyrdal.  Nå har Riksantikvaren gitt såkalte sikringsmidler for å finansiere en ekstraordinær utgraving og Tromsø museum kom på plass med et utgravingsteam denne uka skriver Jensen.  Og for en uke.  De hadde på det tidspunkt allerede funnet flere perler, den største mengdene i et slikt funn fra de kanter, de hadde funnet resten av den spenna Krokmyrdal fant i fjor og de hadde påvist fem, seks båtgraver.  Treverket er borte men resten av det farger jorda mørkere og man finner jernnagler etter dem.  Båtene har vært seks - sju meter lange. Spenna det er snakk om kaller de en ryggknappspenne i bronse.  Den har vært 15 - 20 centimeter stor, med flettebåndsornamentikk og belagt med gull og sølv og innsatt med granater.  - Veldig spesiell i nordnorsk sammenheng sier Johan Arntzen fra Tromsø museum.

Perlene indikerer at det skal være snakk om minst en kvinnegrav skriver Jensen.  Arkeologene  hadde på dette tidspunkt funnet mer enn forventet, men regnet da med å arbeide i tre - fire uker til på stedet.  Utgravningene ville fra da av bli av en mer varsom art og man var forberedt på å finne levninger av de gravlagte. hva mer de fant har denne skrivbenten ikke snappet opp, men jeg håper å finne mer om det i Bladet Vesterålen fremover.  

Så den 18. juni skriver Vesteraalens Avis om funnet.  De forventet da ikke lenger å finne å levninger av de gravlagte siden grunnforholdene på stedet ikke er særlig konserverende.  Men de hadde derimot opdaget en perfekt sirkel ved siden av båtgravene. Den har en diameter på 13 meter og markerer trolig en gravhaug fra en annen periode.  De hadde også funnet en "parsell" i mellom båtgravene som arkeologene spekulerer i om kan ha vært en gruslagt gangvei skriver Christer Remen.  I følge han er båtene opptil 10-12 meter lange og fra rundt 600 el. 700 e.kr. Dette er det største båtgravfeltet vi kjenner til i Nord-Norge. Flere av gravene bærer preg av å ha vært plyndret. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar