torsdag 9. mai 2013

Ilden ble tent langt tidligere ..

En internasjonal forskergruppe har funnet bevis på svært tidlig bruk av ild skriver Illustrert Vitenskap nr. 12. 2012. I en hule i Sør-Afrika er det oppdaget mikroskopiske spor av aske fra tre i sammen med dyrebein og steinredskaper.  Funnet er gjort i et jordlag som er datert til å være rundt en million år gammelt.  Det betyr at mennesket brukte ild 300 000 år tidligere enn man har trodd. Aftenposten 17.04.12. omtaler også funnet som de navngir fra et sted som kalles Wonderwerk Cave.  De skriver at funnene tyder på at ildstedet er brukt mange ganger og steinredskapene tyder på at mennneskene som brukte hulen var Homo Erectus, en art som er dokumentert så langt tilbake i tiden som 1,8 millioner år siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar