søndag 30. desember 2012

Levanger-Avisa 01.11.
Levanger er 2-300 år eldre enn alle trodde 

I 2011 feiret Levanger tusenårsjubileum skriver Tor J. Friberg.  Det samme året begynte Nord-Trøndelag fylkeskommune og og Norsk Institutt for kulturminnforskning arbeidet med å registrere kulturminner i Levanger sentrum. I juni i år gjennomførte de del to av sine registreringer ved å grave i bakgårder.  De nye undersøkelsene viser spor etter bosetninger allerede på 800 og 900-tallet.  Funnene viser bla. hellelagteområder rundt tunstedet til Levanger gård. 

Det antas at Levanger som betyr "å ligge i ly" var en mindre kaupang eller kaupsted der storgården Halsan fikk solgt og fraktet varer via bukta. Det fortelles ikke om funn av noen typiske vikingtidsgjenstander, men om funn av dyrkingslag fra den tiden på flere av leteområdene.  I tillegg er det gjort funn som dokumenterer byens vekst siden, og redegjort for flere flotte ,buede steinkjellere som kan være så gamle som tilbake til 1600-tallet.  Avisa har tidligere vist bilder av disse. 

De store middelalderbyene er nevnt i Snorresagaen skriver Friberg.  Steinkjer blant annet, men ikke Levanger.  Den er nevnt første gangen i Ormstungesagaen nedskrevet i andre halvdel av 1200-tallet, men sagt å omhandle hendelser tidlig på 1000-tallet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar