mandag 6. august 2012

Aftenposten 05.06.12.:

Tønsberg er minst 200 år eldre enn historikerne til nå har ment !

Bekrefter Snorres påstand om at byen eksisterte før slaget ved Hafrsfjord skriver Cato Guhnfeldt.

Snorre besøkte byen i 1218 forteller Guhnfeldt, men historikerne har til nå ikke konkludert med at byen kan være så gammel som Snorre har påstått. Slaget ved Hafrsfjord stod antakelig like før år 900.  Ellers er det gravhauger fra vikingtid i byen, på en høyde som heter Haugar og kjøpstaden Kaupang lå 35 km. unna og har nok vært en eldre bydannelse enn Tønsberg.  I fjor ble det oppdaget spor av enda en kaupang i nærheten, nemlig like ved Gokstadhaugen.  Eldste samtidige, skriftlige kilde som beskriver Tønsberg er Orkneinga Sagas omtale av byens kongelige tjenestemann fra rundt år 1120 skriver Guhnfeldt. 

Ellers har vi ingen beviser som støtter Snorre her, annet enn enkelte funn fra vikingtid og sånt som at stedet er et glimrende valg med sitt bygdeborgaktige byfjell og sine to innseilinger.  Nå foreligger imidlertid dateringene av to borreprøver som ble hentet opp i fjor.  De er fra midt i byens sentrum, rett ved vikingstidens strandlinje og brakte opp tykke bymessige kulturlag slik vi kjenner dem fra middelalderbyene.  C14-dateringene viser at disse prøvene er fra 900-tallet sier dr. philos Knut Paasche, leder av arkeologiavdelingen ved Norsk Institutt for kulturminneforskning.  Tønsberg som kjøpstad hadde en bymessig karakter allerede på 900-tallet er forskernes konklusjon.     


NB:  Bra Snorre !  Det er folk som
interesserer seg for folkevandringsteoriene
hans også.  Søk f.eks. på professor ved UIO,
Lotte Hedeagers bøker.  Særlig den siste,
som Dagbladet forenklet anmeldte ved
å konludere med at Olav den hellige var en huner. 
Det var ikke akkurat det hun mente.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar